Tedavi Yaklaşımları

Tedavi Yaklaşımları

Doğru ve etkili tedavi yaklaşımları ile çocuklarınızı geleceğe hazırlayın…

Otizm teşhisi konulan çocuklarda çeşitli davranış farklılıkları gözlemlenebilmektedir. Anne babaların bu farklılıklara karşı bilinçli olması ve zamanında hareket etmesi bu davranışların düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Otizm teşhisi konulan çocukların olabildiğince verimli ve sonuç odaklı tedavi yaklaşımları ve süreçlerine ihtiyaçları vardır. Otizmde farklılıklar alıştırılarak sakin bir şekilde değiştirilmeye çalışılmalıdır. Bu sebeple otizmli çocuklar için tedavi yaklaşımları ve eğitimlerinde de genel olarak Uygulamalı Davranış Analizi önemli bir rol oynar.

Uygulamalı Davranış Analizi Nedir?

Applied Behaviour Analysis (ABA) olarak bilinen ve dilimize Uygulamalı Davranış Analizi olarak geçen bu uygulama, sosyal olarak anlamlı davranışları, anlamlı derecede iyileştirmek için kullanılır. Aynı zamanda yapılan müdahalelerin davranıştaki iyileşmeden sorumlu olduğunu göstermek adına öğrenme teorisi ilkelerine dayanan müdahaleleri, sistematik olarak uygulama sürecidir. Yani otizm konusunda ilerleme olup olmadığını belirlemek için bireyin verdiği yanıtlar hakkında veri toplanır; belirli bir müdahalede ilerleme kaydedilmemişse, program yeniden değerlendirilir ve çocuğun ilerleme kaydetmesi için değişiklikler yapılır.

Uygulamalı Davranış Analizinin Ne Kadarı Yeterlidir?

Sıkça sorulan bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Araştırma, otizm tanısı konulan küçük çocuklar için yılda 12 ay boyunca, haftada en az 25 saat yoğun davranışsal müdahale yapılmasını desteklemektedir. Bu sebeple ebeveynlerin Uygulamalı Davranış Analizini, nefes almak ve yemek gibi yaşam tarzına dahil etmeleri gerekmektedir. Ancak bunun anlamı, gün boyu çocuklarla beraber oyun kartlarıyla oynamak demek değildir. Bu durum, ailenin Uygulamalı Davranış Analizi ilkelerini günlük etkinlikler bağlamında nasıl uygulayacağını öğrenmesi gerektiği anlamına gelir.

Uygulama Davranış Analizi Nasıl Uygulanır?

Tedavi yaklaşımları kapsamında Uygulamalı Davranış Analizi ile çocuğa kazandırılmak, çocukta azaltılmak veya sonlandırılmak istenen davranışlar sistemli bir gözlem süreci ile belirlenir. Sonrasında da bu davranışlara müdahalede bulunulur.

Operant koşullanma tekniklerinin temel alındığı davranışçı modelde ise bu basamaklara önem verilmektedir. Öncelikle çocuğun var olan performansı belirlenir ve hangi alanlarda beceri eksikliğinin olduğu saptanır. Beceri eksiklikleri belirlendikten sonra bu beceriler kendi içinde alt basamaklara ayrılır. Eğitim konusu iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde bebeklik dönemine ilişkin olarak anne-babaların alabileceği önlemler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise, bu çocuklara verilmesi gereken temel beceriler ve bu becerilerin kazandırılması, konuşmanın geliştirilmesi ve davranış problemlerine çözümler getirilmesi açıklanmaya çalışılmıştır.

Yaşıtlarından farklı özellikler gösteren otizmli çocuklar için eğitimin amacı;

>Farklılıkların üstesinden gelmelerini sağlamak,

>Davranış farklılıklarını azaltmak,

>Öz bakım becerilerini geliştirmek,

>Akademik beceriler kazandırmak,

>Yaşamdan mümkün olduğu kadar zevk almalarını sağlamak,

>Otizmli bireyin vücudunda biriken ağır metalleri atmak,

>Durumlarından ötürü kas-iskelet sisteminde meydana gelen bozukluklara, düzeltici egzersizlerle engel olmak, düzeltmek,

>Zaten tüm tıbbi olanaklar kullanılarak vücut değerlerinin normale dönülmesi için çalışılan otizmli çocuğun, fiziksel sorunları giderilerek yaşam kalitesini bu yönlü de artırmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda, eğitime mümkün olduğunca erken başlanmak; çocuğun birçok temel beceriyi bir an önce kazanması aile ve toplum yaşantısına uyum sağlamasını kolaylaştırması için yararlı olacaktır.

Randevu Alın
Bağış Yap
Gönüllü Ol
Gönüllü Ol Bağış Yap Üye ol
ÖN BAŞVURU FORMU
ÖN BAŞVURU

MacotizmOtizmi Sporla Yeniyoruz!

Ön Başvuru Kayıt Formu